ชุดห้องส่งสัญญาณ
    อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
    ชุดงานระบบดิจิตอลทีวี
    แหล่งจ่ายไฟ
    ASTRO
    มอดูเลเตอร์
    สปิตเตอร์ใช้ภายนอก
    คอมไบเนอร์
    บูทเตอร์
    สปิตเตอร์ & แท็ปอ็อฟ
    Rack Tray & Accesssory
    เครื่องวัดสัญญาณ
    เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม
     Home   สินค้า   ระบบทีวีในตึกและอุปกรณ์  สปิตเตอร์
 
402T2.4G : 4 Ways L-Band Tap
 • รายละเอียด : TAP Off รองรับความถี่่ 5-2400 MHz (L-Band Tap Off) • รองรับความถี่ L-Band ในตึก
  • บรรจุในกล่องสไลค์เเพ็ค พร้อม Connector
  • กล่องละ 40 เเพ็ค
 
 
201S : 2 Ways Splitter
 • รายละเอียด : • บรรจุในไสด์เเพ็ค พร้อม Connector
  • กล่องละ 12 เเพ็ค
 
 
301S : 3 Way Splitter
 • รายละเอียด : ตัวแยกสัญญาณ รองรับความถี่ 5-2400 MHz
  • บรรจุในไสด์เเพ็ค พร้อม Connector
  • กล่องละ 12 เเพ็ค
 
 
401S : 4 Way Splitter
 • รายละเอียด : SPLITTER CATV&MATV รองรับความถี่ 860 MHz. 
  เหมาะสำหรับงานระบบ CATV&MATV ที่ต้องการสัญญาณคุณภาพสูง 
  สไลด์แพ็คพร้อม CONNECTOR บรรจุกล่องละ 12 แพ็ค

 
 
LE2S : 2 Way Splitter
 • รายละเอียด : ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-860 MHz บรรจุในกล่องสไลค์เเพ็ค พร้อม Connector กล่องละ 40 เเพ็ค
 
 
LE3S : 3 Way Splitter
 • รายละเอียด : • ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-860 MHz • บรรจุในกล่องสไลค์เเพ็ค พร้อม Connector • กล่องละ 40 เเพ็ค
 
 
LE4S : 4 Way Splitter
 • รายละเอียด : • ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-860 MHz • บรรจุในกล่องสไลค์เเพ็ค พร้อม Connector • กล่องละ 40 เเพ็ค
 
 
SV2G: CommScope
 • รายละเอียด : SV2G: CommScope 2 Way Splliter ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-1000 MHz - ผลิตด้วยเทคโนโลยีการจับแกนกลางทั้ง 4 ด้านมาตรฐาน USA
 
 
SV3G: CommScope
 • รายละเอียด : SV3G: CommScope
  3 Way Splliter
  ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-1000 MHz
  ผลิตด้วยเทคโนโลยีการจับแกนกลางทั้ง 4 ด้านมาตรฐาน USA
 
 
SV4G: CommScope
 • รายละเอียด : SV4G: CommScope
  4 Way Splliter
  ตัวแยกสัญญาณรองรับความถี่ 5-1000 MHz
  ผลิตด้วยเทคโนโลยีการจับแกนกลางทั้ง 4 ด้านมาตรฐาน USA
 
 
102T : 1 Way Tap Off
 • รายละเอียด : Tap Off รองรับความถี่ 5-860 MHz บรรจุในสไสค์แพ็ค พร้อม Connector กล่องละ 12 แพ็ค
 
 
202T : 2 Way Tap Off
 • รายละเอียด : Tap Off รองรับความถี่ 5-860 MHz บรรจุในสไสค์แพ็ค พร้อม Connector กล่องละ 12 แพ็ค
 
 
402T : 4 Way Tap Off
 • รายละเอียด : Tap Off รองรับความถี่ 5-860 MHz บรรจุในสไสค์แพ็ค พร้อม Connector กล่องละ 12 แพ็ค