เกี่ยวกับเรา

20 ปีที่บริษัท ลีโอเทค เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยี และ สารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านความต้องการอย่างแท้จริง

บริษัท ให้บริการสินค้าหลักๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท อาทิเช่น กลุ่มสินค้า Infrastructure ทั้งแบบ Fixed Line และ Mobility รวมถึงกลุ่มสินค้าประเภท Value Added Services (VAS) บริษัทมี Partner ชั้นนำระดับ World Class จากทั่วทุกทวีป คอยให้บริการคำแนะนำความช่วยเหลือและต่อยอดให้ธุรกิจของท่านเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน (Adapt to Success)