Leotech Distribution
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี "ลีโอเทค" คือ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายนำสัญญญาณ ระบบทีวีในตึก ระบบทีวีดาวเทียมและดิจิตอลทีวี รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบโครงข่ายต่างๆ ปัจจุบัน "ลีโอเทค" จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ผลิตสินค้าระดับโลก อาทิ CommScope BIG และ dBy ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดเมืองไทย โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนับพันราย เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า "ลีโอเทค คือ ผู้ร่วมสร้าง Network Infrastructure และ Value Added Service เพื่อพัฒนาสังคมดิจิตอล (Digital Society) ให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน" เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปยังทุกคน ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสำเร็จให้กับทุกภาคส่วน

หมวดหมู่สินค้า