มารู้จัก FUNNY CAMPแคมป์มหาสนุกกันเถอะ

 

 

FUNNYCAMP คืออะไร?

 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ไม่ต้องนั่งเรียน และ ไม่ต้องไปอบรมข้างนอก

 

เหตุใดต้องมี FUNNYCAMP

 
    

เพราะเราเห็นคุณค่า และ ทุกคนคือคนสำคัญจึงอยากให้พัฒนาศักยภาพของทุกคน ตามความเหมาะสม และเติบโตไปด้วยกันพร้อมองค์กร  โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization)  เราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ลงมือทำ มีเวทีสำหรับแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง  ทุกคนจะสั่งสมศักยภาพ เริ่มจากรู้จักตนเอง และ พร้อมให้คุณพัฒนาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้ชำนาญการ ที่เป็นหลักประกันของความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร และ องค์กร นั้นต่อไป

  

และ Funny Camp เหมือนการเตรียมดิน ให้ต้นกล้าอยู่บนดินที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ รากฐานมั่นคง พร้อมสมดุลจากภายในสู่ภายนอก แผ่ขยายสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น โดยช่วยเหลือผู้อื่นและโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

“มอบทักษะ พัฒนา ฝึกฝนโดยการทำเองและทำซ้ำๆ จนเป็นนิสัย
โดยให้สมดุล ทั้ง Life, Family และ Business

 

 

แล้วจะเรียนกับ FUNNYCAMP อย่างไร?

 

  เป็นการเรียนภายในบริษัท ลีโอกรุ๊ป  โดยเรียน ทฤษฏี 10 %  ฝึกในกลุ่ม 20 %  ( ผ่านกิจกรรมต่างๆ )และปฏิบัติ 70% และมีการสอบบ้าง Camp มีการสะสมแต้ม เป็นเข็มกลัด

 

เรียนแล้วได้อะไร?

 

  

ได้รู้จักตนเอง รู้จักวิธีการถอดรหัสการเรียนรู้ จากการลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่คุณไม่คุ้นเคย พร้อมบ่มเพาะนิสัยและทักษะใหม่ๆ ให้ตนเอง ตาม Core valueและวัฒนธรรมขององค์กร  เช่น การเป็นจิตอาสา การฝึกสติ สมาธิ และ ตั้งเป้าหมายในชีวิตรวมถึงการฝึกทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเพิ่มทักษะต่างๆในการทำงาน

  

เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง ในการความสำเร็จ พร้อมได้รับเหรียญสามารถและใบประกาศ  อีกทั้งเป็นการสร้างทีมที่มีพลัง เพื่อสร้างความสุข ความสนุก และความสำเร็จไปด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Team building และ การสื่อสารกันในองค์กร

  

ซึ่งชาวทีมFunny Camp พร้อมเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ในการแนะนำเส้นทางในการร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน เรายินดีเป็นเพื่อนเดินไปทุกจุดด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ ความเป็น LEO GROUP หนึ่งเดียวกัน

 

ถ้าไม่เข้า .. แล้ว ?

   จะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง  พลาดโอกาสเข้าร่วมสนุกกับเพื่อน และ ทุกคนร่วมกันใน LEO GROUP ถ้าตัดสินใจช้า ระวัง !! Camp หรือวิชาที่สนใจเรียนจะเต็มและพัฒนาไม่ทันคนอื่น  แถมจะพลาด… สิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

 

เงื่อนไขการลง FUNNYCAMP?

 

Camp คืออะไร

  ค่ายปฏิบัติการ โดยให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มาอยู่ในที่เดียวกัน แล้วร่วมกัน ฝึกฝนทักษะ เดินทางไปด้วยกัน ไปพร้อมๆกันทุกคนในกลุ่ม มีพลังมีความสุข ความสนุก สำเร็จไปด้วยกันในแต่ละทักษะต่างๆ โดยเราแบ่งหมวด Camp เป็น 3หมวดด้วยกันดังนี้

 

1. หมวดพื้นฐานร่วมกัน

 

  

บอกเล่าเรื่องราวของ LEOGROUP  ว่าเราเกิดมาได้อย่างไร  มีความเป็นมาอย่างไร และจะเดินทางต่อไปอย่างไรบ้าง มารู้จัก Core Value และ วัฒนธรรมองค์กร พร้อมการพัฒนาทางด้านกาย จิตใจ และ ปัญญา จากภายในสู่ภายนอก  เริ่มจากการมีสติ รู้ตัว มีความรัก ช่วยเหลือ ห่วงใยใส่ใจ และ คิดบวกแบบมีวิธีการ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการนั่งสมาธิ คัดฝอ หรือการเป็นจิตอาสา เป็นต้น

 

 

2. หมวดการบริหารและการจัดการ

 

  

เป็นการพัฒนานิสัยต่างๆของผู้นำ หรือ ผู้ที่สนใจพัฒนาหมวดการบริหาร หรือ การจัดการ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นผู้นำในโอกาสต่อๆไป  ซึ่งในหมวดนี้จะมีเรื่องของการฝึกนิสัยความมีวินัย การตรงต่อเวลา รวมถึงความเมตตา  อีกทั้งฝึกกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งการบริหารงาน และ บริหารคน ตั้งแต่การวางแผน การจัดการระหว่างหัวหน้าทีมและทีมอื่นๆที่ทำงานร่วมกัน  รวมถึงทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ การประสานงาน การสื่อสาร และ แก้ไขปัญหา หรือหาทางออกร่วมกันอย่างมีวิธีการ

 

3. หมวดทักษะการทำงาน

 

  

เป็นกระบวนการสร้างความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยผ่านกระบวนการเรียนรูู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในแง่ของความชำนาญ (Skills) ความรู้ที่ต้องใช้ในทักษะนั้นๆ (Knowlede) ความสามารถที่ต้องมี (Abilities) และ ความรับผิดชอบ (Responsibilities) โดยสามารถเลือกพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือที่ต้องการพัฒนาในหน้าที่การงานต่อไป

 

 

 

Drill คืออะไร ?

 

  ค่ายปฏิบัติการ โดยให้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มาอยู่ในที่เดียวกัน แล้วร่วมกัน ฝึกฝนทักษะ เดินทางไปด้วยกัน ไปพร้อมๆกันทุกคนในกลุ่ม มีพลังมีความสุข ความสนุก สำเร็จไปด้วยกันในแต่ละทักษะต่างๆ โดยเราแบ่งหมวด Camp เป็น 3หมวดด้วยกันดังนี้

 

แล้ว FunnyCamp ฝึก Drill อย่างไรบ้าง ??

ฝึกถอดรหัสจากบทเรียนและเรื่องราวรอบตัวผ่านเครื่องมือ และกิจกรรมต่างๆ  เน้นการลงมือทำ ปฏิบัติ และนำออกไปทำซ้ำ ฝึกฝนจนเกิดเป็นความชำนาญโดยผ่าน Camp ทั้ง 3หมวด ทั้ง 23Camps  และ Drill มากกว่า 30 Drills

 

อยากลง FunnyCampแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง?

1. เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เป็นพนักงาน LEOGROUP ( LEOTECH, สามเสนวิลล่า และ สุขสมดุล) สามารถลงเล่นกิจกรรมนี้ได้ทุก Camp

2. การลงกิจกรรมต่างๆ เพื่อการฝึกฝน และพัฒนาภายในองค์กรเท่านั้น

3. การลงกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความชอบและความสมัครใจของแต่ละบุคคล

 

วิธีการลงทะเบียน Funny Camp

1. เปิดหน้า Website และ พิมพ์ URL ดังนี้ ( พิมพ์ไปหน้า Website ค่ะ ) http://www.leotech.co.th/funny_camp/index.php#

2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบแล้วกดส่ง

ผู้ช่วยเหลือคุณในการลงทะเบียนให้สำเร็จ สอบถามหัวหน้าทีม และ ทีม HR :We careWeshare

 


>>> วิธีการลงทะเบียน Funny Camp Join <<<