SmartCity เทศบาลอัจฉริยะ
ในการวัดอากาศสภาพแวลล้อม และ คุณภาพของน้ำได้มีการใช้งานจริงเเล้ว ในประเทศไทยเป็นโซโลชั่นของ Acer มาดูการทำงานที่แสนง่ายของระบบอัฉริยะกัน..
ข้อมูลการว้ดอากาศสภาพแวดล้อม และ คุณภาพของน้ำจาก Sensor จะถูกส่งออกทุกๆ 5 นาที ไปยังตัว Geteway เพื่อส่งผ่านไปย้ง LoROWAN netvork server ทั้งนี้สามารถตั้งค่าความถี่ได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเราสามารถนำข้อมูล ออกมาผ่านกระดานเเสดงผล บนมือถือ หรือ จอภาพได้อย่างสวยงามเเละง่ายดาย

GATEWAY_01
Infrastructurer
wather
solution
Wind Speed Sensor
sensor
Network Server
system-software

ข่าวสารเเละกิจกรรมเกี่ยวกับ SmartCity