Telco & Corporate
Leotech ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคมรวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งในช่วงการดำเนินธุรกิจได้ร่วมกับ Partner ชั้นนำจากต่างประเทศอเมริกา เกาหลี และ จีน ในการส่งมอบสายไฟเบอร์ออฟติค มากกว่า 100 ล้านเมตร เเละ ระบบสายอากาศ (BSA) มากกว่า 300,000 ต้น สำหรับขยายโครงข่าย 4G ผ่านผู้ให้บริการหลักในประเทศไทย (True / AIS / DTAC) รวมถึงได้รับความไว้วางใจใช้อุปกรณ์สำหรับโครงข่าย Digital Trunk Radio ทั่วประเทศจาก บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


Solution
ข่าวสารเเละกิจกรรมเกี่ยวกับSolution
ตุลาคม 29, 2019

เทคโนโลยี 5G
ตุลาคม 20, 2019

4G LTE คืออะไร และเกี่ยวอะ […]
กันยายน 16, 2019

โทรคมนาคมคืออะไร