ร้านค้า คลังไฟฟ้า (ถ.วัวลาย)

ที่อยู่ติดต่อ
บ้านเลขที่ สาขา 52-54    หมู่บ้าน/อาคาร -   หมู่ที่ -  
ตรอกซอย -   ถนน วัวลาย   ตำบล/แขวง หายยา
อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ : 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-200-948,053-201-474 , 053-201-611,053-272-062
เบอร์มือถือ :
เบอร์แฟกซ์ : 053-200-948,053-201-474 , 053-201-611,053-272-062
อีเมล์ : klugnfaifa@gmail.com
facebook :
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมสินค้า : 2938