ร้านค้า คลังไฟฟ้า

ที่อยู่ติดต่อ
บ้านเลขที่ 67/2   หมู่บ้าน/อาคาร -   หมู่ที่ -   
ตรอกซอย -    ถนน พระปกเกล้า   ตำบล/แขวง พระสิงห์
อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ : 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-274-194 , 053-277-690
เบอร์มือถือ :
เบอร์แฟกซ์ : 053-277-690 , 053-814-132
อีเมล์ :
facebook :
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมสินค้า : 1672