ครบทุกช่องรายการในระบบ C-Band มีระบบ จัดเรียงช่องรายการ สำหรับครอบครัวขึ้นก่อนและมีปุ่ม FAV
สามารถล็อคช่องประเภทเฉพาะกลุ่มเพื่อการับชมร่วมกัน ช่องรายการไม่หาย ด้วยระบบอัพเกรดช่องรายการ
อัตโนมัติผ่านดาวเทียม OTA (เมื่อช่องเปลี่ยนความถี่) Fast OTA คือการอัพเกรด OTA ได้อย่างรวดเร็ว

 

    คุณสมบัติ พิเศษเฉพาะกล่องคนดี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะกล่องคนดี
ครบทุกช่องรายการในระบบ C-Band
มีระบบจัดเรียงช่องรายการ สำหรับครอบครัวขึ้นก่อน
และมีปุ่ม FAVสามารถล็อคช่องประเภทเฉพาะกลุ่ม
เพื่อการับชมร่วมกัน ช่องรายการไม่หาย ด้วยระบบ
อัพเกรดช่องรายการอัตโนมัติผ่านดาวเทียม OTA
(เมื่อช่องเปลี่ยนความถี่) Fast OTA คือการอัพเกรด
OTA ได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที Biss key OTA
คือ ส่งรหัส biss ผ่านระบบ OTA ได้ทันที
โดยบริษัทลีโอเทคฯรับชมช่องรายการที่เข้ารหัสได้เช่น
Media Boom, Panyapiwat2, RU TV2 รองรับการถ่ายทอดสดผ่านช่อง 3,5,7,9 NBT
ใช้งานระบบ OTA ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่าน CAT กสท โทรคมนาคม
คุณสมบัติ : ดูทั้งหมด
+จัดเรียงช่องรายการที่ดี สำหรับคนดี ไว้ลำดับต้นๆ
+ช่องรายการไม่หาย ด้วยระบบอัพเกรดช่องรายการอัตโนมัติผ่านดาวเทียม OTA
+Fast OTA คือ การอัพเกรด OTA ได้อย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วินาที
+Biss key OTA คือ ส่งรหัส biss ผ่านระบบ OTA ได้ทันที โดยบริษัทลีโอเทคฯ
+รับชมช่องรายการที่เข้ารหัสได้ เช่น Media Boom, Panyapiwat1, Panyapiwat2, RU TV2
+รองรับการถ่ายทอดสด ผ่านทางช่อง 3, 5, 7, 9, NBT
+ใช้งานระบบ OTA ที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่าน CAT กสท โทรคมนาคม
 
    คุณสมบัติ : กล่องคนดี

จัดเรียงช่องรายการที่ดี สำหรับคนดี
ไว้ลำดับต้นๆ

FAVสามารถล็อคช่อง
ประเภทเฉพาะกลุ่มเพื่อ
การรับชมร่วมกัน

ระบบอัพเกรดช่องรายการ
อัตโนมัติผ่านดาวเทียม
OTA

ส่งรหัส Biss key OTA ผ่านระบบ OTA
ได้ทันที โดยบริษัทลีโอเทคฯ
  Specifications & Features
  . ครบทุกช่องรายการในระบบ C-Band (Thaicom-5)
  . จัดเรียงช่องสำหรับครอบครัวขึ้นก่อน โดยเรียงช่อง
    ขายค้าล่อแหลมอยู่ท้ายๆ พร้อมมีปุ่ม FAV สามารถ
    LOCKช่องดังกล่าวได้
  . สามารถอัพเกรดช่องรายการดังกล่าวผ่านระบบ OTA
    เมื่อช่องเปลี่ยนความถี่
  . ถอดรหัสแบบ Biss Key สามารถชมรายการที่เข้ารหัส
    ได้เช่น Media Boom, Panyapiwat 1,
    Panyapiwat2,ฯลฯ
  . รองรับการถ่ายทอดสดช่องฟรีทีวี 3,5,7,9,11,NBT
  . พิเศษแถมฟรี หัว F-Type 2 หัว/ Cable Ties 5 เส้น
    พร้อมติดตั้งไม่ต้องซื้อเพิ่ม
  . 15,000 กล่องแรก แถมหนังสือ "เป็นอยู่ให้ดีต้อง
    มีศีล,ทาน,    ภาวนา "
***   สามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ลีโอเทค หรือสั่งซื้อผ่าน Shop ได้ที่ ***